Új tagok felvétele, avatási ceremónia

   

A borrendbe az a személy nyer felvételt, akit tevékenysége elismeréseként a Nagytanács erre érdemesnek tart.
Kérelmét írásban kell benyújtani, majd ezt egy személyes meghallgatás követi, mielőtt a döntés megszületne.

Eredményes felvétel után kerül sor a próbatételre, eskütételre, illetve az avatási ceremóniára, melynek során a Nagymester az erre a célra készített lopótök karddal a jelöltet lovaggá üti, illetve a borrendi plakett, oklevél és egy zászlós palack bor átadásával borlovaggá fogadja.

2012-ben a Rend borkirálynőt avatott, mely titulus 3 évre szól és a borlovagéval egyenrangú.

 


 

Avatási képek